Tài nguyên dạy học

Các ý kiến mới nhất

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Bài 26. Khúc xạ ánh sáng

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Trần Mỹ Hạnh - GV Đông Đô
  Người gửi: Trịnh Thị Hà Giang (trang riêng)
  Ngày gửi: 20h:44' 20-01-2013
  Dung lượng: 891.0 KB
  Số lượt tải: 638
  Số lượt thích: 0 người
  HIỆN TƯỢNG KHÚC XẠ ÁNH SÁNG
  Bài giảng
  1
  Hãy quan
  sát hiện tượng
  Vì sao chiếc đũa trong cốc có nước như bị gãy?
  2
  3
  HIỆN TƯỢNG KHÚC XẠ ÁNH SÁNG
  Bài 26
  Bài 26 _ HIỆN TƯỢNG KHÚC XẠ ÁNH SÁNG
  Không có hiện tượng
  khúc xạ
  Hiện tượng khúc xạ
  4
  Bài 26 _ HIỆN TƯỢNG KHÚC XẠ ÁNH SÁNG
  I.SỰ KHÚC XẠ ÁNH SÁNG
  1.Hiện tượng khúc xạ ánh sáng
  Khúc xạ là hiện tượng chùm tia sáng bị đổi phương đột ngột khi đi qua mặt phân cách hai môi trường truyền ánh sáng.
  Bài 26 _ HIỆN TƯỢNG KHÚC XẠ ÁNH SÁNG
  SI : Tia tới
  I : Điểm tới
  NIK : Pháp tuyến với mặt phân cách tại I
  IR : Tia khúc xạ
  i :Góc tới
  r :Góc khúc xạ
  Khúc xạ ánh sáng là hiện tượng
  như thế nào?
  5
  Bài 26 _ HIỆN TƯỢNG KHÚC XẠ ÁNH SÁNG
  I.SỰ KHÚC XẠ ÁNH SÁNG
  2. Định luật khúc xạ ánh sáng

  Bài 26 _ HIỆN TƯỢNG KHÚC XẠ ÁNH SÁNG
  Sự khúc xạ ánh sáng
  có tuân theo quy tắc
  hay định luật nào không?
  6
  Bài 26 _ HIỆN TƯỢNG KHÚC XẠ ÁNH SÁNG
  I.SỰ KHÚC XẠ ÁNH SÁNG
  2. Định luật khúc xạ ánh sáng
  a) Thí nghiệm

  Khối nhựa bán trụ trong suốt
  Đèn chiếu laze
  Thay đổi
  góc tới i
  Đo góc
  khúc xạ r
  7
  Bài 26 _ HIỆN TƯỢNG KHÚC XẠ ÁNH SÁNG
  Bài 26 _ HIỆN TƯỢNG KHÚC XẠ ÁNH SÁNG
  Bài 26 _ HIỆN TƯỢNG KHÚC XẠ ÁNH SÁNG
  SỰ KHÚC XẠ ÁNH SÁNG
  2. Định luật khúc xạ ánh sáng
  a) Thí nghiệm

  Từ thực nghiệm ta có bảng sau : Bảng 26.1
  8
  Bài 26 _ HIỆN TƯỢNG KHÚC XẠ ÁNH SÁNG
  Bài 26 _ HIỆN TƯỢNG KHÚC XẠ ÁNH SÁNG
  SỰ KHÚC XẠ ÁNH SÁNG
  2. Định luật khúc xạ ánh sáng
  a) Thí nghiệm

  9
  Từ Bảng 26.1 ta có đồ thị sau
  Bài 26 _ HIỆN TƯỢNG KHÚC XẠ ÁNH SÁNG
  Bài 26 _ HIỆN TƯỢNG KHÚC XẠ ÁNH SÁNG
  I.SỰ KHÚC XẠ ÁNH SÁNG
  2. Định luật khúc xạ ánh sáng
  a) Thí nghiệm

  10
  Từ Bảng 26.1 ta có đồ thị sau
  Bài 26 _ HIỆN TƯỢNG KHÚC XẠ ÁNH SÁNG
  I.SỰ KHÚC XẠ ÁNH SÁNG
  2. Định luật khúc xạ ánh sáng
  a) Thí nghiệm.
  b) Định luật
  Tia khúc xạ nằm trong mặt phẳng tới
  Tia tới và tia khúc xạ nằm ở hai bên pháp tuyến tại điểm tới
  Đối với hai môi trường trong suốt nhất định, tỉ số giữa sin góc tới và sin góc khúcxạ là một hằng số hằng số

  Bài 26 _ HIỆN TƯỢNG KHÚC XẠ ÁNH SÁNG
  11
  Bài 26 _ HIỆN TƯỢNG KHÚC XẠ ÁNH SÁNG
  I.SỰ KHÚC XẠ ÁNH SÁNG
  2. Định luật khúc xạ ánh sáng
  Các chú ý
  a) Nếu n > 1 thì góc khúc xạ nhỏ hơn góc tới. Ta nói môi trường 2 chiết quang hơn môi trường 1.

  Bài 26 _ HIỆN TƯỢNG KHÚC XẠ ÁNH SÁNG
  12
  Bài 26 _ HIỆN TƯỢNG KHÚC XẠ ÁNH SÁNG
  I.SỰ KHÚC XẠ ÁNH SÁNG
  2. Định luật khúc xạ ánh sáng
  Các chú ý
  b) Nếu n < 1 thì góc khúc xạ lớn hơn góc tới. Ta nói môi trường 2 chiết quang kém môi trường 1
  .
  Bài 26 _ HIỆN TƯỢNG KHÚC XẠ ÁNH SÁNG
  13
  Bài 26 _ HIỆN TƯỢNG KHÚC XẠ ÁNH SÁNG
  I.SỰ KHÚC XẠ ÁNH SÁNG
  2. Định luật khúc xạ ánh sáng
  Các chú ý
  c) Nếu i = 0 thì r = 0: tia sáng chiếu vuông góc với mặt phân cách sẽ truyền thẳng.
  Bài 26 _ HIỆN TƯỢNG KHÚC XẠ ÁNH SÁNG
  14
  Bài 26 _ HIỆN TƯỢNG KHÚC XẠ ÁNH SÁNG
  I.SỰ KHÚC XẠ ÁNH SÁNG
  2. Định luật khúc xạ ánh sáng
  Các chú ý
  a)Nếu n > 1 thì góc khúc xạ nhỏ hơn góc tới. Ta nói môi trường 2 chiết quang hơn môi trường 1.
  b)Nếu n < 1 thì góc khúc xạ lớn hơn góc tới. Ta nói môi trường 2 chiết quang kém môi trường 1
  c)Nếu i = 0 thì r = 0: tia sáng chiếu vuông góc với mặt phân cách sẽ truyền thẳng.
  Bài 26 _ HIỆN TƯỢNG KHÚC XẠ ÁNH SÁNG
  15
  Bài 26 _ HIỆN TƯỢNG KHÚC XẠ ÁNH SÁNG
  II.CHIẾT SUẤT CỦA MÔI TRƯỜNG
  1.Chiết suất tỉ đối
  Chiết suất tỉ đối của môi trường 2 (môi trường khúc xạ) đối với môi trường 1 (môi trường tới) là tỉ số giữa các tốc độ v1 và v2 của ánh sáng khi đi trong môi trường 1 và môi trường 2.
  Bài 26 _ HIỆN TƯỢNG KHÚC XẠ ÁNH SÁNG
  16
  Bài 26 _ HIỆN TƯỢNG KHÚC XẠ ÁNH SÁNG
  II. CHIẾT SUẤT CỦA MÔI TRƯỜNG
  2. Chiết suất tuyệt đối
  Chiết suất tuyệt đối của một môi trường là chiết suất tỉ đối của môi trường đó đối với chân không.
  Từ định nghĩa ta có: chiết suất của môi trường 1 và môi trường 2 lần lượt là:
  Bài 26 _ HIỆN TƯỢNG KHÚC XẠ ÁNH SÁNG
  17
  Bài 26 _ HIỆN TƯỢNG KHÚC XẠ ÁNH SÁNG
  Bài 26 _ HIỆN TƯỢNG KHÚC XẠ ÁNH SÁNG
  III. TÍNH THUẬN NGHỊCH CỦA SỰ TRUYỀN ÁNH SÁNG
  Ánh sáng truyền từ A đến B thì : nó có thể truyền từ B về A không?
  18
  Hãy quan sát
  Bài 26 _ HIỆN TƯỢNG KHÚC XẠ ÁNH SÁNG
  Bài 26 _ HIỆN TƯỢNG KHÚC XẠ ÁNH SÁNG
  III. TÍNH THUẬN NGHỊCH CỦA SỰ TRUYỀN ÁNH SÁNG
  Ánh sáng truyền theo đường nào thì cũng truyền ngược theo đường đó
  tức là : ánh sáng có thể truyền từ A đến B thì cũng có thể truyền ngược lại từ B về A
  19
  Bài 26 _ HIỆN TƯỢNG KHÚC XẠ ÁNH SÁNG
  IV .BÀI TẬP VẬN DỤNG
  Đề bài trắc nghiệm:
  Câu 1) Chọn câu trả lời đúng
  Trong hiện tượng khúc xạ ánh sáng thì:
  Góc khúc xạ luôn bé hơn góc tới
  Góc khúc xạ luôn lớn hơn góc tới
  Góc khúc xạ tỉ lệ thuận với góc tới
  Khi góc tới tăng dần thì góc khúc xạ tăng dần
  Bài 26 _ HIỆN TƯỢNG KHÚC XẠ ÁNH SÁNG
  20
  Đáp án
  Trợ giúp
  Bài 26 _ HIỆN TƯỢNG KHÚC XẠ ÁNH SÁNG
  IV .BÀI TẬP VẬN DỤNG
  Đề bài trắc nghiệm:
  Câu 2) Chọn câu phát biểuđúng
  Chiết suất tuyệt đối của một môi trường truyền ánh sáng thì:
  Luôn lớn hơn 1
  Luôn nhỏ hơn 1
  Luôn bằng 1
  Luôn lớn hơn 0


  Bài 26 _ HIỆN TƯỢNG KHÚC XẠ ÁNH SÁNG
  21
  Đáp án
  Trợ gúp
  Bài 26 _ HIỆN TƯỢNG KHÚC XẠ ÁNH SÁNG
  IV .BÀI TẬP VẬN DỤNG
  Đề bài tự luận:
  Tia sáng truyền từ một chất trong suốt có chiết
  suất n tới mặt phân cách với môi trường không khí
  . Góc khúc xạ trong môi trường không khí là 60 .
  Tia phản xạ ở mặt phân cách có phương vuông
  góc với tia khúc xạ(hình vẽ). Tính chiết suất n.
  Bài 26 _ HIỆN TƯỢNG KHÚC XẠ ÁNH SÁNG
  o
  (n)
  22
  Bài 26 _ HIỆN TƯỢNG KHÚC XẠ ÁNH SÁNG
  IV .BÀI TẬP VẬN DỤNG
  Đề bài:...
  Giải:
  Theo đề i’+r =90
  Ta suy ra: i+r =90 (vì i=i’)
  Theo định luật khúc xạ :nsini =sinr
  Suy ra:
  n=

  vì sini =cosr nên :n=tanr
  Thay số ta đuợc n=tan60
  Hay n=1,73
  Bài 26 _ HIỆN TƯỢNG KHÚC XẠ ÁNH SÁNG
  (n)
  23
  Bài 26 _ HIỆN TƯỢNG KHÚC XẠ ÁNH SÁNG
  Củng cố bài học
  1. Phát biểu : Định luật khúc xạ ánh sáng ?
  2. Viết biểu thức định luật này ?
  3. Chiết suất tỉ đối; Chiết suất tuyệt đối ?
  4. Phát biểu tính thuận nghịch của sự truyền ánh sáng ?

  Bài 26 _ HIỆN TƯỢNG KHÚC XẠ ÁNH SÁNG
  24
  Bài 26 _ HIỆN TƯỢNG KHÚC XẠ ÁNH SÁNG
  Bài 26 _ HIỆN TƯỢNG KHÚC XẠ ÁNH SÁNG
  22
  Ánh trăng mờ trên đỉnh núi xa xa
  Cao thủ cô đơn bỗng không thấy bóng
  Tình cảm chân thành biết tỏ cùng ai
  Sống chết bên nhau trên bước đường dài
  Gặp việc lớn ta sẵn sàng xông pha đón nhận...
   
  Gửi ý kiến